chtaesok@hanmail.net

Oomoto pri ŭonbulismo

En la oficiala organo de Oomoto aperis 4-paĝa artikolo pri la Internacia Meditado de Ŭonbulismo en 2006, en kiu partoprenis oomotanaj esperantistoj.

S-ro Masamiĉi Tanaka verkis la artikolon: “Oficiale komenciĝis la interrilato kun Ŭonbulismo”. Oni povas ĝin legi en la suba retpaĝo:
http://www.oomoto.jp/esrevuo/Oo453.pdf
(en la paĝoj 3-6).

Comments are closed.