chtaesok@hanmail.net

Saluton el Kubo

Saluton geesperantistoj, geamikoj de Esperantista Asocio de Ŭonbulismo:

Unue permesu prezenti min iomete:

Mi nomiĝas Guillermo Bes Salazar kaj loĝas en Kubo, mi estas kubano. Mi havas 26 jarojn kaj estas agronoma inĝeniero. Mi eklernis esperanton la 16an de februaro, 2005, mi multe ŝatas ĝin, ĝi estas ŝlosilo por lingva demokratio, ĝi estas belega kaj interesega lingvo, ĝi kunigas la homojn kaj la popolojn, ĝi estas fortega komunikilo por homa disvolviĝo.

Mi lernas kaj studas esperanton antaŭ unu jaro kaj mi jam povas paroli, legi kaj skribi esperante. Mi havas multajn geamikojn enlande kaj eksterlande pere de esperanto, mi korespondas kun ili per poŝtadreso kaj
retadreso, mi havas geamikojn el Litovio, Brazilo, Belgio, Germanio, Bulgario, Ukrainio, Pollando, Usono, Francio, Nederlando kaj Hungario.

Mi apartenas al Kuba Esperanto-Asocio (KEA). Post dek monatoj lernante kaj studante esperanton mi ekinstruis ĝin en la sama lernejo kie mi lernis ĝin, mi multe ŝatas ĝin. Mi instruas per la lernolibroj “Scias vi
Esperanton”, unua kaj dua nivelo kaj per “La Tuta Esperanto”. Mi bone
klopodas por ke miaj gelernantoj bonege povu lerni kaj kompreni la
lingvon, kaj por ke je la fino de la kurso ili povu interparoli kaj
interkomunikiĝi pere de la Internacia Lingvo-Esperanto. Mi laboras favore de esperanto en mia lando por ke esperanto estu konata de ĉiuj personoj kaj por ke nia esperanto- movado kresku pli kaj pli enlande kaj
eksterlande.

Due mi deziras lerni pri la kulturo Ŭonbulista kaj korespondi kun
Ŭonbulistaj de ĉiuj mondpartoj, eble mi estos Ŭonbulisto estontece. Mi
ne scias ĉu la asocio eldonas iun broŝuron aŭ libron pri Ŭonbulismo,
se jes, laŭeble mi ankaŭ ŝatus ricevi ĝin.

Ĉiuj mesaĝoj kaj leteroj estos bonvenaj.

Sincere kaj amike salutas vin,

Vilhelmo (ĝi estas mia nomo esperante).
*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*_*

Guillermo Bes Salazar
Calle 2 # 74 1/2 entre gasometro y 9.
Mariana de la Torre. 90200.
Santiago de Cuba, Cuba.
guillermo@cies.ciges.inf.cu

La letero estas aperigita kun lia permeso.

Comments are closed.