chtaesok@hanmail.net

Gratule interamikigxa evento memore al la 90-jara datreveno de la fondiĝo de EPA.

Gratule interamikigxa evento memore al la 90-jara datreveno de la fondiĝo de EPA.

 

 

Unue mi respektas antaŭvidon de Oomoto, kiu esploras unu veron, unu mondon kaj unu lingvon.

Mi ankaŭ gratulas Internacian Eventon de la 90-jara datreveno de la fondiĝo de Esperanto-Populariga Asocio(EPA) kaj okaze de la evento, Oomoto faru la bazon de tutmonda homara feliĉo, mi tutkore preĝas.

Kiel ni bone scias, Esperanto estas lingvo celanta homaraismon. Pro tio, mi respektas penetrajn okulojn de Deguĉi Onisaburo, kiu frue rekonis la lingvon, enkondukis ĝin en Oomoton kaj praktikis la homaranismon.

Oni povus nomi la saĝon de Deguĉi Onisaburo kiel homan jubileon, ĉar li jam antaŭvidis malferman epokon. Mi bone scias ke Oomoto pozitive utiligis esperanton por propagandi sian religion tra la mondo. Oomoto ankaŭ havas sinceran amon al Ŭonbulismo kaj ĉiujare sendis reprezentantojn por gratuli eventojn de Ŭonbulismo. Pro tio mi sincere dankas vin.

Ŭonbulismo estas en Koreio nove naskita budhismo, kiu celas ke unue trovu gracon kaj danku al ĝi, ĉar ĉiuj rilatas al graco unu la alian. Multe da metodoj troviĝas por danko.

Tamen Ŭonbulismo ĉefe instruas menso-studon kaj havas jenajn sloganojn: unu vero, unu mondo, homaro estas unu familio, kaj la mondo estas unu laborejo.

 

Mi pensas ke ĉiu religio celas fari homojn feliĉaj kaj la mondon bela. Do, mi bondeziras ke Oomoto neniam forgesu tiujn celojn sed praktiku ilin. Ankaŭ mi preĝas ke Oomoto progresiĝu tagon post tago kaj ĉiuj oomotanoj vivu laŭ la diroj de sanktuloj.

 

Ankoraŭfoje mi dezias progresiĝon de Oomoto kaj samtempe gratulas 90-jaran datrevenon de fondiĝo de EPA.

 

Estro de internacia fako de Ŭonbulismo

Ĉoe Simgjung

 

Comments are closed.